Metody

  • mikrokinezyterapia
  • osteopatia 
  • terapia czaszkowo-krzyżowa
  • terapia wisceralna
  • terapia manualna
  • kinetic control
  • kinesiotaping
  • proprioceptywne nerwowo-mięsniowe torowanie
  • totalna biologia

metody rehabilitacji rąk