Choroby wieku dziecięcego, mózgowe porażenie dziecięce

Po usunięciu blizn patogennych, informujących o przyczynach uszkodzenia, stan dziecka się poprawia. Nieprawidłową pracę układu nerwowego mogą spowodować substancje toksyczne, traumy natury psychicznej, uraz okołoporodowy. Mogą to być czynniki, które miały miejsce w okresie prenatalnym, wczesnego dzieciństwa lub też mogą być spowodowane uwrażliwieniem dziedzicznym. W mikrokinezyterapii istnieje możliwość usunięcia informacji dziedzicznej. Zabieg prowadzi do zmiany zachowania, myślenia, emocji, poprawy funkcjonowania ciała.

Zalecane jest równiez korzystanie z zabiegów kobietom ciężarnym.

Choroby wieku dziecięcego