Nowotwory

Nowotwory stanowią wskazanie do mikrokinezyterapii. Istnienie określonych stref na ciele świadczy o istnieniu komórek nowotworowych w określonych częściach ciała lub o istnieniu procesu rozrostowego. Stymulacja owych punktów pomaga w uruchomieniu procesów samonaprawczych lub w ich przyspieszeniu.

Nowotwory